Konuşmacılarımız

DR. GÜRSU AŞIK

Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Dr. Öğretim Üyesi Gürsu Aşık, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği programından lisans ve yüksek lisans eğitimlerini, Marmara Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış, 2018 yılından itibaren aynı zamanda BAU Öğrenme ve Öğretme Merkezi’nde Ölçme-Değerlendirme direktörü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Gürsu Aşık, problem çözme süreçlerinde düşünme becerilerinin geliştirilmesine odaklı doktora tez çalışması ile en iyi sunum ödülünü almıştır. 2012-2014 yılları arasında Avrupa Öğrenme ve Öğretim Araştırmaları Birliği (EARLI) Üstbiliş Özel İlgi Grubu’nun genç araştırmacılar koordinatörlüğünü yürütmüştür. Öğrencilerin yeni nesil/bağlamsal problemler ile değerlendirilmesine yönelik kamu ve özel sektörde çalışmalar yürütmüş ve akademik danışmanlık yapmıştır. Şu anda da üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik üç bin öğretmenin eğitim alacağı bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak görev almaktadır.