Konuşmacılarımız

SERKAN ÜÇÖZ

Tales Matematik Müzesi Müdürü