Konuşmacılarımız

GÜRHAN HÖKE

Eğitim ve Proje Geliştirme Süreç Lideri

2008 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Makine Eğitimi alanındaki yüksek lisans eğitimini 2014 yılında Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2010 yılında NA-CE Makina Sanayii A.Ş.’de Tasarımcı olarak başladığı profesyonel yaşamına, 2011 yılında TürkTraktör’de devam etmiştir. İlk beş yıl Üretim Mühendisliği Bölümü’nde Tasarımcı olarak görev almış ve 2016 yılında da eğitim süreçlerinden sorumlu olarak İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne geçiş yapmıştır. Hâlihazırda Eğitim ve Proje Geliştirme Süreç Lideri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2019 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak Makine Tasarımı ve Yalın Üretim derslerini okutmaktadır. Bugüne kadar yayımlanmış bir tez çalışması, beş bilimsel makalesi ve tescillenmiş beş ayrı patent çalışması bulunmaktadır. Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Türkiye Sağırlar Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) gibi birçok STK ve sektör temsilcisi kurumla Mesleki Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Engelli Gelişimi konularında birçok proje yürütmüştür. Ayrıca Avrupa Komisyonu, İŞKUR ve Kalkınma Ajansı gibi kurumların hibe programlarında da Yürütücülük sorumluluğunu üstlenmiştir.