Konuşmacılarımız

FELIX OHSWALD

GoStudent Kurucu Ortak, CEO